همزمان با فرا رسیدن هفته بسیج رها سازی ۳۰۰۰ قطعه بچه ماهی گرمابی   در استخر شهر توسط شهرداری کومله و با حضور دکتر دکتر جلالی فرماندار شهرستان لنگرود، حاج آقا محیطی امام جمعه بخش، کومله و مهدی پور شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر، سایر مسئولین صورت پذیرفت.