فرماندار رشت با اشاره به امکان تولید ثروت و دستیابی به رفاه عمومی با حمایت از پژوهش و فناوری، خواستار توجه بیشتر به نخبگان و پژوهشگران حوزه های گوناگون شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، دکتر حمیدرضا امام پناهی در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری، با گرامیداشت جایگاه برجسته فرهنگیان، پژوهشگران و فناوران رشت در تاریخ این سرزمین، گفت: امروزه بازخورد مثبت توجه به مقوله پژوهش، فناوری و تحقیق را در حوزه های گوناگون زندگی انسان ها و اصلاح شیوه‌های نادرست شاهد هستیم.

وی با تاکید بر این مطلب که باید در سال (تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین) توجه بیشتری نسبت به مراکز دانشگاهی، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری صورت پذیرد، گفت: با حمایت از پژوهش و فناوری امکان تولید ثروت و دستیابی به رفاه عمومی جامعه وجود خواهد داشت.

فرماندار رشت با ارزشمند خواندن پژوهش، فناوری، کارآفرینی و تولید علم و همچنین لزوم تکریم محققان و فناوران برتر، تاکید‌کرد: برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری به صورت شایسته و در شأن مفاخر پژوهش و اهل قلم و نظر رشت برگزار شود.

نماینده عالی دولت در مرکز استان با بیان این مطلب که فعالیت های پژوهشی و کارآفرینی باید در راستای پاسخ به نیازمندی‌های جامعه، جبران کمبودها و کمک به توسعه کشور برنامه‌ریزی و حمایت شود، اظهار داشت: ضروری است تا در کنار دانشگاه ها و دانشکده ها، برنامه های آموزشی مدارس نیز رنگ و بوی پژوهش بگیرند.

وی نواختن زنگ پژوهش در مدارس، برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی، بر پایی نمایشگاه و تجلیل از چهره ها و دستگاه های برتر در امر پژوهش، فناوری و کارآفرینی را از جمله برنامه‌های متعدد و متنوع این هفته عنوان کرد.