به گزارش ختم کلام و  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی معاونت اقتصادی سازمان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور و پارک علم و فناوری گیلان فصل جدیدی از تقویت کسب کار های دانش بنیان را آغاز کرده است که اجرای این طرح موجب تقویت واحد های تولیدی مستعد مستقر در شهرک های صنعتی این منطقه به سمت تولیدات دانش بنیان می شود.

بنا بر این گزارش در گام نخست این طرح ۵ واحد تولیدی شناسایی و پس از بازدید میدانی شرایط تولید محصولات دانش بنیان محور بررسی شد و پیش بینی می شود در گام بعدی نیز ۶ واحد تولیدی دیگر تولید محصولات دانش بنیان محور را آغاز کنند.

لازم بذکر است تا کنون ۱۵ واحد تولیدی مستعد در زمینه محصولات دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی ارزیابی شده اند که با برگزاری سلسله نشست های تخصصی و آموزشی همچنین بازدید های مستمر توسط معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی ، مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور و پارک علم و فناوری گیلان بستر لازم به منظور افزایش تولیدات دانش بنیان فراهم شود.