به گزارش ختم کلام و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود با توجه به کاهش سطح آب رودخانه و در راستای نظافت دیواره و کف بستر ، پروژه پاکسازی رودخانه و حذف نی و علف های هرز داخل آن آغاز شده است.
این پروژه از پل پاسگاه انزلی محله (نهر خاله) آغاز شده و تا جنب پل خشتی ادامه خواهد داشت.