۴۴ هزار میلیارد تومان خسارت به کشور بر اثر سیلاب‌های ناشی از پدیده مونسون آمده است


 

محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران:

🔹سیلاب‌های ناشی از پدیده مونسون از اول مردادماه ۲۴ استان کشور شامل ۱۳۳ شهرستان و یک هزار و ۳۴۴ روستا را در بر گرفت.

🔹طبق برآورده‌های اولیه خسارت ناشی از سیلاب اخیر در کشور بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.