ختم کلام؛

نشست متشرک اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود و سرپرست شهرداری لنگرود با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله به میزبانی شورای شهر لنگرود در سالن کنفرانس این شهرداری برگزار شد.

در این نشست هم اندیشی با تاکید بر استمرار چنین جلساتی، در خصوص اتصال پیاده راه جاده چمخاله به سمت چمخاله و ایجاد اتصال راه دریایی، هم چنین استفاده از ظرفیت های دو شهر در خصوص جذب گردشگر و استفاده از پتانسیل بازار و کسبه لنگرود و هتل ها و ساحل چاف و چمخاله تاکید شد.