جلسه مجمع نمایندگان گیلان صبح امروز با دستور کار انتخاب رئیس دوره ای مجمع نمایندگان برگزار شد.

طی این جلسه “سید کاظم دلخوش اباتری” به مدت شش ماه به عنوان رئیس مجمع نمایندگان گیلان انتخاب شد.