فرماندار لنگرود با اشاره به اینکه ۹۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری لنگرود زیر کشت برنج است، گفت: در ۸۰ درصد سطح زیر کشت، برنج هاشمی کشت می‌شود.

برداشت برنج(هاشمی) در روستای سیاهکلده بخش مرکزی لنگرود آغاز شد.
فرماندار لنگرود با اشاره به اینکه ۹۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری لنگرود زیر کشت برنج است، گفت: در ۸۰ درصد سطح زیر کشت، برنج هاشمی کشت می‌شود.

محمدرضا جلالی از کشت ۱۵ درصدی ارقام جمشیدجم و علی کاظمی خبر داد و گفت: پیش بینی میشود حدود ۴۵ میلیون کیلوگرم شلتوک برداشت شود.
وی از پیش بینی برداشت مکانیزه در هشت هزار هکتار خبر داد و افزود: این کار توسط ۳۱۵ کمباین موجود در شهرستان و ۵۰ دستگاه کمباین مهاجر انجام خواهد شد