گام سوم در جهت حل معضل سراوان با دستور سید امیر حسین علوی شهردار رشت اجرایی می شود.

 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – شهرداری در جهت حل معضل سراوان گام سوم خود برای بهسازی سراوان ویژه برنامه‌ها و اقدامات خاصی را با هدف کنترل شیرابه، کم خطر کردن زباله و کاهش حجم زباله در اولویت کار قرار داده و سید امیر حسین علوی شهردار رشت هم دستورات لازم را در این زمینه صادر و از پنجشنبه اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.

 

در این خصوص شهرداری رشت در گام سوم خود برای بهسازی سراوان اقداماتی چون احداث حوضچه‌های شیرابه، پی کنی پای زباله‌ها، احداث دیوار خاکی مسلح، احداث سیستم جمع‌آوری شیرابه، زباله‌ برداری بخش جنگل، احداث سیستم زهکش شیرابه، ایجاد پوشش نهایی مدفن، احداث چاه‌های گاز و چاه‌های باز چرخش شیرابه را اجرایی می نماید که برای هر کدام از فرآیندهای اشاره شده، برنامه‌ریزی نموده است.