در راستای اجرای پروژه آسفالت مسیر میدان صیقلان به سمت خیابان زرجوب ۱۳۰۰ تن آسفالت در نظر گرفته شده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – با توجه به خرابی آسفالت و عمر بالای چندین ساله آسفالت این محور و با دستور اکید سید امیر حسین علوی شهردار رشت مرمت آن در دستور کار سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت قرار گرفت.
فرآیند مرمت مسیر میدان صیقلان به سمت خیابان زرجوب که ۱۳۰۰ تن آسفالت برای آن در نظر گرفته شده است در شبهای آتی استمرار پیدا کرده و پروژه حداقل در طی سه شبانه روز به اتمام می‌رسد.
در دومین شب اجرای آسفالت مسیر میدان صیقلان به سمت خیابان زرجوب، سید امیر حسین علوی شهردار رشت به همراه مجید عزیزی رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت و مهدی نوری هریس رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا از روند اجرای پروژه بازدید به عمل آوردند .