ختم کلام؛

پیامک هایی جعلی که از سمت افراد سودجو با هدف اخاذی از مخاطب و گرفتار کردن آن ها ارسال می شود، کلاهبرداری پیامکی است.

موضوع پیامک های جعلی به قدری هوشمندانه، فریبنده و مطابق با دغدغه های مردم انتخاب می شود تا احتمال فریب مخاطب بیشتر شود. این گونه پیامک ها ممکن است با مضمون هایی چون قطع یارانه، هزینه برای صدور کارت سوخت، کمک معیشتی های دولت ارسال شود. البته این بدان معنا نیست که هرگونه پیامک تبلیغاتی یا اطلاع رسانی که برای شما ارسال می شود کلاهبرداری است. تنها کافی است نشانه های پیامک جعلی را بدانید و به آن ها توجه کنید.