ختم کلام؛

رییس شورای شهر رشت در چهل و چهارمین جلسه شورای این شهر ضمن تکریم مجروحان شیمیایی در جنگ تحمیلی از ممنوع الورود کردن یکی از  پیمانکار شهرداری رشت به ساختمان شهرداری خبر داد و اظهار کرد: یکی از مجروحان شیمیایی که جزو پیمانکاران شهرداری رشت نیز است ، مدتهاست که مطالبات خود را دریافت نکرده و در آخرین مرحله که به شهرداری رشت مراجعه کرد ، با برخورد بسیار نامناسب یکی از مدیران شهرداری مواجه شد و وی را ممنوع الورود کرده اند.
محمد حسین واثق کارگرنیا گفت: بابت رفتار نامناسب انجام شده با این جانباز شریف ، با شهردار رشت مکاتبه و تذکرات لازم داده شد که وی نیز پاسخ هایی را مطرح کرد که قابل پذیرش نبود و مجددا مکاتبه انجام شده است .

شفافیت مالی در شورای ششم رشت
کارگرنیا تاکید به اینکه عملکرد شورای ششم رشت بر پایه شفافیت مالی استوار است اظهار کرد: حضور سید شمس شفیعی به عنوان یکی از افراد توانمند در حوزه مالی در مسند ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت در تسریع امور بودجه و تفریغ بودجه ادوار گذشته شورا بسیار تاثیر گذار بوده است .
وی با تاکید به اینکه تمامی اعضای شورا و کمیسیون های تخصصی در روند تدوین و تصویب بودجه تلاش کرده اند افزود: این مهم با هدف تحقق بودجه واقعی و عملیاتی شدن پروژه ها همواره مورد توجه است.
کارگرنیا به اعلام وصول طرح استیضاح شهردار رشت اشاره کرد و گفت: با چهار امضا توسط اعضای شورا ،استیضاح شهردار رشت اعلام وصول شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت زمان برگزاری جلسه استیضاح را یکشنبه پیش رو  و ساعت یازده صبح اعلام کرد و ۱۰ عضو شورا نیز به پیشنهاد رئیس شورای رشت رای موافق دادند.