به گزارش ختم کلام و به نقل از  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی مهندس حسن ملک حسینی مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون در رأس هیاتی به منظور بازدید از ظرفیت ها و زیر ساخت های بندری، لجستیک، صنعتی و گردشگری منطقه آزاد انزلی به این منطقه سفر کرده و در جریان دیدار با مهندس اکبری مقدم مدیرعامل سازمان، مسائل و موارد اجرایی مرتبط با راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بنابر این گزارش در نشست تخصصی با حضور مدیرعامل و معاونین سازمان و مدیر اجرایی منطقه، گزارش مشاور طرح جامع منطقه آزاد اینچه برون ارایه گردید.

 علی اوسط اکبری مقدم رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست تاکید کرد با بررسی وضعیت موجود، ترسیم نقشه راه، پیشبرد اهداف اقتصادی و فعالیت تجاری و مطالعات دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با کشورهای همسایه به منظور افزایش مبادلات تجاری جهت ایجاد تحول در اقتصاد آن منطقه از مهم ترین وظایف مناطق آزاد در سطح کشور بوده تا با ظرفیت های قانونی و جغرافیایی خود بتوانند بستر لازم به منظور توسعه همه جانبه را فراهم نمایند.

ملک حسینی مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون با تقدیر از مساعدت های سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر راه اندازی اینچه برون نقش مکمل دو منطقه را در توسعه مبادلات تجاری با همسایگان شمالی کشور، بسیار تعیین کننده دانست.

گفتنی است سازمان منطقه آزاد انزلی، منطقه معین در مسیر راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون تعیین شده و تاکنون اقدامات متنوعی از قبیل تعیین شرکت مشاور، اجرای برنامه های بازدیدهای کارشناسی از سوی مدیران و نیروهای کارشناسی سازمان و شرکت مشاور را در دستور کار قرار داده است.