http://ختم کلام؛

جلسه بررسی و‌ پیگیری در خصوص زباله‌ سوز ، پروژه بهسازی و‌ راه اندازی تصفیه‌ خانه سراوان امروز پنجشنبه پنجم خرداد ۱۴۰۱ با حضور سید امیر حسین علوی شهردار رشت، معاونین عمرانی، مالی و خدمات شهری، مدیران و مشاورین پروژه برگزار شد.

گفتنی است، بهره‌گیری از تجربیات شهرهای دیگر در حوزه مدیریت پسماند، بررسی و پیگیری زباله‌ سوز، اخذ مشاور متخصص برای تصفیه خانه، بررسی سیستم زهکش، واکاوی دقیق چالشهای موجود در مدفن زباله سراوان و ارائه راهکارهای مناسب برای مانع زدایی و تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.