http://ختم کلام؛در راستای بازدید اخیری که رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان مرکز استان، معاون دادستان عمومی و انقلاب، شهردار رشت، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری از ساخت و سازهای خلاف و نسقی شهر رشت داشتند، تخریب این سازه‌ها در مناطق سطح شهر با اولویت منطقه یک از دیروز دوشنبه ۹ خرداد شروع و ۲۷ واحد مسکونی اینچنینی تخریب شد.
مدیر منطقه یک شهرداری رشت در همین رابطه و ضمن اشاره به آغاز روند تخریب واحدهای مسکونی غیرمجاز و ناایمن در شهر رشت ابراز داشت: سازندگان این دسته از واحدها بدون مجوز و رعایت استانداردهای لازم اقدام به ساخت بنا کرده بودند که با حکم قضایی نسبت به تخریب آنها اقدام شد.
باقر قنبری اضافه کرد: متاسفانه مشاهده میکنیم که ساختمانهای اینچنینی بدون مجوز و به دور از الزامات شهرداری در شهر رشت احداث می‌شوند. در حالیکه آئین نامه زلزله هم به هیچ عنوان در این ساخت و سازها به جهت استحکام و ایستایی مناسب  ، رعایت نمی‌گردد.
لازم به ذکر است، با توجه به اهتمام جدی دستگاه قضایی و شهرداری رشت در راستای تحقق اهدافی همچون صیانت از حقوق عامه شهروندان، جلوگیری از تصرفات و نیز ساخت و سازهای غیرمجاز، تعیین تکلیف ساخت و سازها و اراضی نسقی سطح شهر، فرآیند تخریب واحدهای مسکونی غیرمجاز و ناایمن فاقد هرگونه اصول استاندارد به زودی در دیگر مناطق شهر رشت آغاز خواهد شد.