http://ختم کلام؛

همزمان با روز ۲۷ اردیبهشت «روز ارتباطات و روابط عمومی» جناب سرهنگ مرتضی علیدوست «فرمانده حوزه بسیج اداری، کارگری و اصناف سپاه ناحیه لنگرود» با حضور در دفتر پایگاه مقاومت شهید چمران شهرداری از مدیر روابط عمومی شهرداری لنگرود با اهدای لوح سپاس تقدیر نمود
شایان ذکر است مجید صبوحی «مدیر روابط عمومی شهرداری لنگرود»، بعنوان فرمانده پایگاه مقاومت شهید چمران شهرداری نیز مشغول خدمت میباشد که پایگاه مذکور در سال ۱۴۰۰ بعنوان پایگاه نمونه ادارات شهرستان انتخاب و معرفی شد.

انتهای پیام/