http://به گزارش ختم کلام؛مدیر کل دیوان‌ محاسبات گیلان صبح پنج شنبه محاسبات در نشست با مدیران روسای ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان حضور دیوان‌محاسبات برای نخستین بار در لنگرود را سیاست جدید پیش روی این ارگان اعلام‌کرد.

امید نبی زاده با استناد به قوانین نظارتی موجود اظهار کرد: نظارت آنلاین به مدیران اجرایی کمک خواهد کرد تا انحرافات کاهش یایدو تلاش می شود تا با کمک نظارت های آنلاین مسئولان، انحرافات موجود هر دوماه یکبار به مقامات مربوطه ارجاع داده شود.
وی افزود: برای تقویت نظارت، درابتدا باید به مشکلات مردم رسیدگی شود تا امر مردم خواهی محقق شود.

مدیر کل دیوان محسابات گیلان، در راستای رسیدگی به مشکلات مردم، ادامه داد؛ در این رابطه سامانه نظارت تلفنی ۱۹۸ طراحی شده است.

کردلو گفت: افزایش تعامل با مردم در زمره اهداف این سازمان قرار دارد و وارد شدن به پروژه های شهرستانی و مثمر ثمرتر واقع شدن دیوان‌محاسبات، از جمله اهداف تعریف شده جدید این ارگان است.

وی خاطر نشان کرد: لنگرود بعنوان‌نخستین شهر برای بازدید مسئولان دیوان‌محاسبات انتخاب شده است و این شهر برای پایش اهداف دیوان پایلوت خوبی است.

مدیر کل دیوان‌محاسبات مبحث تامین و اختصاص اعتبار را از جمله مشکلات همه دستگاه ها از جمله دستگاه دیوان اعلام و اظهار کرد: کمبود مصالح برای برخی پروژه های شهرستان لنگرود نیز وجود دارد که تلاش می شود تا این‌مهم نیز برطرف شود.
نبی زاده  آزاد سازی اراضی در دست مردم و آزاد سازی مسیر پروژها را بسیار مهم و هزینه بر خواند و اعلام کرد: اختلافات میان مردم و دستگاه ها گاها موجب تعطیلی پروژه ها شده است اما در بازدید از شهرستان لنگرود چنین اختلافاتی وجودمدیر کل دیوان‌محاسبات در نشست با مدیران روسای ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان اظهار کرد:

حضور دیوان‌محاسبات برای نخستین بار در لنگرود را سیاست جدید پیش روی این ارگان اعلام‌کرد.

نبی زاده با استناد به قوانین نظارتی موجود اظهار کرد: نظارت آنلاین به مدیران اجرایی کمک خواهد کرد تا انحرافات کاهش یایدو تلاش می شود تا با کمک نظارت های آنلاین مسئولان، انحرافات موجود هر دوماه یکبار به مقامات مربوطه ارجاع داده شود.
وی افزود: برای تقویت نظارت، درابتدا باید به مشکلات مردم رسیدگی شود تا امر مردم خواهی محقق شود.

مدیر کل دیوان محسابات گیلان، در راستای رسیدگی به مشکلات مردم، ادامه داد؛ در این رابطه سامانه نظارت تلفنی ۱۹۸ طراحی شده است.

نبی زاده گفت: افزایش تعامل با مردم در زمره اهداف این سازمان قرار دارد و وارد شدن به پروژه های شهرستانی و مثمر ثمرتر واقع شدن دیوان‌محاسبات، از جمله اهداف تعریف شده جدید این ارگان است.

وی خاطر نشان کرد: لنگرود بعنوان‌نخستین شهر برای بازدید مسئولان دیوان‌محاسبات انتخاب شده است و این شهر برای پایش اهداف دیوان پایلوت خوبی است.

مدیر کل دیوان‌محاسبات مبحث تامین و اختصاص اعتبار را از جمله مشکلات همه دستگاه ها از جمله دستگاه دیوان اعلام و اظهار کرد: کمبود مصالح برای برخی پروژه های شهرستان لنگرود نیز وجود دارد که تلاش می شود تا این‌مهم نیز برطرف شود.
نبی زاده آزاد سازی اراضی در دست مردم و آزاد سازی مسیر پروژها را بسیار مهم و هزینه بر خواند و اعلام کرد: اختلافات میان مردم و دستگاه ها گاها موجب تعطیلی پروژه ها شده است اما در بازدید از شهرستان لنگرود چنین اختلافاتی وجود نداشت و این مایه مباهات است.

وی همچنین به برخی موارد قانونی در اجرای پروژه ها اشاره کرد و گفت: دغدعه های مدیران شهرستانی می تواند در این‌مورد اثر گذار باشد و مدیران نباید فقط به نامه نگاری های اداری بسنده کنند.

مدیر کل دیوان محاسبات گیلان نهایت صرفه جویی ها رااز مدیران شهرستانی خواستار شد و بیان داشت: هرچند واضح است که اعتبارات لازم جوابگوی هزینه های لازم نیست اما انتظار می رود صرفه و صلاح دولت همواره مورد نظر قرار گیرد.

این‌مسئول با اشاره به بازدید از پروژه های در دست احداث شهرستان لنگرود گفت: مساله تامین اعتبار مشکل اساسی پروژه ها بود که صد البته مسئولان زیربط مشکل یاد شده را پیگیری خواهند کرد.

نبی زاده افزود: مردم، باید دیوان‌محسبات را در کنار خود بدانندزیرا برخلاف تصور عموم، دیوان محاسبات دنبال مچ گیری نبوده بلکه به دنبال حل و اصلاح امور است.
وی گفت: حفظ مدیران انقلابی و مردمی و کمک‌ به آنان برای اصلاح امور در زمره اهداف پیش روی دیوان‌محسبات است.
این مسئول خاطر نشان کرد؛ دیوان‌محاسبات پای کار آمده است تا به مشکلات مردم رسیدگی کند و این مهم محقق نمی شود مگر با پیگیری مسئولان شهری و شهرستانی.

در این نشست، مدیران ادارات به بیان مشکلات حوزه های مورد فعالیت خود پرداختند. نداشت و این مایه مباهات است.