ولی جهانی در حاشیه برگزاری جشنواره بهار نارنج کومله با بیان اینکه در مجموع ۳۴ جشنواره استانی در گیلان برگزار می‌شود، گفت: برای هر شهرستان حداقل یک برند در نظر گرفته شده و خوشبختانه امروز شاهد برگزاری هشتمین دوره جشنواره بهار نارنج کومله هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با اشاره به استقبال بیش از ۷ هزاری نفری مردم از این جشنواره اظهار کرد: برند هر شهرستان مشخص شده و جشنواره بهار نارنج مخصوص شهرستان لنگرود و شهر کومله است.

وی با بیان اینکه این جشنواره همه ساله برگزار می‌شود، افزود: معرفی جاذبه های فرهنگی و تاریخی در کنار میراث طبیعی از اهداف برگزاری این جشنواره است، افزود: باید از میراث طبیعی خود صیانت کنیم و به دنبال رونق بخشی فرآوری بهار نارنج هستیم.
جهانی با بیان اینکه پرونده میراث معنوی بهار نارنج در دست تدوین است و به دنبال ثبت روش فرآوری بهار نارنج هستیم، افزود: طی دو روز آینده تهیه فیلم و مستندسازی فرآوری بهار نارنج به طریق سنتی تهیه میشود تا این سنت را به آیندگان معرفی کنیم.

دیارمیرزا/