شهردار رشت امروز سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: برای اولین بار در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ مناطق شهری، به مدیران مناطق شهرداری رشت پیشنهاد داده شد که با مشارکت شهروندان اولویت پروژه‌های محله‌ای خود را تعریف نمایند.

 

شهردار رشت اذعان داشت: در این طرح که برای اولین بار در رشت اجرا می‌شود، مردم در تصمیم گیری پروژه‌های محلات خود دخیل خواهند بود. طبیعتا در سال نخست قادر نیستیم همه محلات رشت را با توجه به ظرفیت محدود پوشش دهیم اما در شروع کار هر منطقه رشت می‌تواند ۳ محله را انتخاب کند و طی آن شهروندان ۱۵ محله‌ رشت در اجرا و معرفی پروژه‌های اولویت دار خود مشارکت خواهند کرد.