شهرداری لنگرود در اطلاعیه ای نوشت؛

در راستای اجرای طرح ساماندهی دستفروشان و رفع سد معابر عمومی با عنایت به برگزاری جلسات متعدد شورای اسلامی شهر و شهرداری با نهادها و دستگاه‌های متولی نه گانه در این خصوص با توجه به تهیه طرح در دو مرحله که اجرای ساماندهی پس از فروردین ماه سال جاری شروع خواهد شد در مرحله اول نسبت به ساماندهی قریب به ۱۰۰ دستفروش در ضلع جنوبی بازار غدیر اقدام خواهد گردید و در فاز دوم نیز در خیابان سعدی اقدام به استقرار و ساماندهی کسبه خواهد شد انتظار می رود ضمن همکاری از ناحیه استفاده کنندگان غیرمجاز از معابر توسط اشخاص دستفروش به مغازه‌داران در ایام پایان سال و تا شروع طرح ، از ایجاد هرگونه سازه های ثابت با هر نوع مصالح اکیداً خودداری و بدیهی است با توجه به مطالبه گری شهروندان و اعتراض شدید در این خصوص با لحاظ لزوم رعایت حقوق شهروندی دستور موکد مقامات محترم قضایی و انتظامی در برخورد با اینگونه هنجارشکنی اقدام لازم به افرادی که به تذکرات توجهی ننمایند به عمل خواهد آمد.