نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی گفت: استان گیلان از فرصت‌های اقتصادی بسیاری برخوردار است که باید به خوبی از این مهم بهره مند شد.

سیدعلی آقازاده روز شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران رشت کشاورزی را از جمله فرصت های اقتصادی در گیلان عنوان کرد و افزود: این استان تامین کننده بخش زیادی از نیازهای غذایی کشور است.

وی با اشاره به محصولات کشاورزی گیلان از جمله برنج، زیتون، مرکبات و چای اظهار داشت: ما نتوانسته ایم از فرصت های کشاورزی در گیلان آنطور که باید استفاده کنیم.

نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تغییر کاربری، از بین رفتن عرصه های زراعی و کمبود منابع آبی از مشکلات در حوزه کشاورزی است.

وی در ادامه صنعت را از دیگر فرصت های گیلان عنوان کرد و افزود: اقدامات خوبی در حوزه شهرک های صنعتی و زیرساخت ها انجام شده است ضمن اینکه می توان از بخش دولتی و خصوصی برای توسعه این بخش بهره گرفت.

آقازاده با اشاره به فرصت گردشگری گیلان اظهار داشت: دریا، جنگل، ساحل و آبندان ها از فرصت های گردشگری استان است که باید به خوبی از این فرصت استفاده کرد.

توسعه همه جانبه روستایی در گیلان

نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام افزود: توسعه همه جانبه روستایی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی و آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود اظهار داشت: آزادسازی حریم رودخانه ها همانند آزادسازی سواحل باید انجام شود.

آقازاده با بیان اینکه طی سال های اخیر حاشیه نشینی ناموزون در شهرستان رشت انجام شده، گفت: حاشیه نشینی خدمات عمومی شهری نیز با مشکلاتی مواجه می شود.

وی با اشاره به مشکلات در حوزه شهر رشت اظهار داشت: رشت در عمران و شهرسازی وضعیت خوبی ندارد، این اتفاقات جای تاسف دارد، مدیریت باثبات شهری باید مورد توجه باشد.

ضرورت نظارت ها

نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال های اخیر درگیر مشکلاتی بودیم، نظارت بر قانون و اجرای آن خوب انجام نشد و خسارت هایی به اعتماد عمومی، سرمایه های اجتماعی، بیت المال و اعتبار اجتماعی ما وارد شده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات نیروهای شرکتی و سایر قراردادها و ساماندهی آنان اظهار داشت: در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پی گیری هایی در این ارتباط در حال انجام است ضمن اینکه مورد تاکید مجلس نیز هست.