به گزارش ختم کلام و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی کارگروه ارتقاء سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز با حضور مهندس اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و نمایندگان دستگاه های نظامی و انتظامی، نظارتی و اجرایی برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از اعضای کارگروه به بیان گزارش عملکرد نه ماهه حوزه فعالیت خود پرداختند و در ادامه معاونین اقتصادی و بندری و مدیران توسعه تجارت و غذا و دارو سازمان در خصوص فرایند ثبت اماری و میزان واردات و صادرات کالا در منطقه و عملکرد در دوره نه ماهه سالجاری گزارشی ارائه کردند.
همچنین در این جلسه مهدی شیرین کام جانشین دبیر کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز استان گیلان ضمن بیان حوزه ماموریتها و وظایف این کمیسیون در سطح گمرکات و مبادی ورودی و خروجی استان و فعالیت های مالی و اقتصادی، بر ضرورت و اهمیت مقوله پیشگیری قبل از برخورد با جرم ؛ تاکید نمود.
صادق برزگر مدیر گمرک منطقه ضمن ارایه آماری از میزان واردات و صادرات در مبادی مرزی استان و منطقه، به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با ارتقای سطح خدمات گمرکی در منطقه پرداختند
مهندس اکبری مقدم مدیرعامل سازمان نیز در این نشست ضمن تقدیر از اعضای کارگروه در برگزاری مستمر جلسات ستاد بر ضرورت استفاده بیش از پیش ظرفیت های این کارگروه به منظور افزایش هماهنگی میان دستگاهی و حل مسائل مرتبط تاکید نمود.
وی در ادامه به افزایش سرعت ارائه خدمات به واحد های تولیدی به منظور تامین مواد اولیه و شناسایی انبار های موجود از سوی نهادهای نظارتی ضروری دانست.