محمدرضا جلالی رسما به عنوان فرماندار شهرستان لنگرود منصوب شد · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

محمدرضا جلالی رسما به عنوان فرماندار شهرستان لنگرود منصوب شد

محمدرضا جلالی رسما به عنوان فرماندار شهرستان لنگرود منصوب شد

با صدور حکمی از سوی احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم؛ محمدرضا جلالی رسماً به عنوان فرماندار شهرستان لنگرود منصوب شد.

جلالی در کارنامه خود مدیرکلی امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، مدیرکلی دفتر آموزش و پژوهش استانداری، ریاست مرکز مدیریت آموزش دولتی گیلان، عضویت در هسته گزینش استانداری گیلان و مسئول راه اندازی بنیاد نخبگان استان را دارد.