http://ختم کلام، مدیر کل  اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان با حضور در کارگروه پایش کارت بازرگانی و کمیته اقدام ارزی اظهار داشت: کارت بازرگانی با هدف تسهیل در امور و نظام مندی مبادلات تجاری صادر می گردد بنابر این هرگونه تخلف سوء استفاده از کارت بازرگانی تخلف محسوب میشه ‌شود.

تیمور پورحیدری با اشاره به فعالیت بیش از ۶۱۸ کارت بازرگانی در استان گیلان، تاکید کرد: رسالت کارگروه پایش کارت بازرگانی رصد و پایش مداوم فعالیت دارندگان کارت‌های بازرگانی بر چارچوب و مدار قانون است لذا در صورت محرز شدن تخلف با اجاره دهندگان کارت بازرگانی به شدت برخورد خواهد شد.

تیمور پورحیدری از صدور بیش از ۱۴۵ کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۰ سخن گفت و تصریح کرد:

این میزان در سال قبل به تعداد ۴۸ کارت بازرگانی بوده که این موضوع نشانگر بهبود فعالیت های تجاری در استان در امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد.

 

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گیلان نیز در بخش دیگری از این نشست که مربوط به کمیته اقدام ارزی بود، گفت: تجار و بازرگانان به تعهدات ارزی خود عمل نمایند تا درگیر چالش های استعلام از سامانه برای ادامه فعالیت نشوند.

هادی تیزهوش تابان با تاکید بر روند سامانه ای شدن امور ارزی ثبت تعهدات انجام شده در سامانه را ضروری دانست و عنوان کرد: بر اساس قانون تکلیف تجار و بازرگانان برای بحث ارزی مشخص شده است و به هیچ عنوان تبعیضی به کار نیست و کلیه فرایند به صورت الکترونیکی و یکپارچه انجام می شود.