http://اختصاصی ختم کلام-رییس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در نشست مجمع سازمان چای اظهار کرد؛ هرچند صندوق بر اساس اسنادو مدارک موجود، مسیر درستی را طی کرده است اما گویا عملکرد مطلوب آن، بر مذاق برخی سودجویان خوش نیامده است زیرا شواهد حاکیست که این افراد در حال شانتاژ و سنگ اندازی هستند.

محمدرضا طاهر زاده گفت: چایکاران، سهامداران و کارخانه داران باید به روند صحیح تولید و عرضه ای که پیش گرفتند ادامه داده و همچنان با صندوق همکاری خودرا ادامه دهند و گرفتار بدخواهی های سودجویان نشوند.

وی افزود: صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور ۵۰ هزار عضو دارد و از این میان تنها ۳ نفر، چون منافع ناصواب خود را در خطر دیده اند بنای مخالفت را با صندوق گذاشته اند و گمان کرده اند که می توانند در امورات صندوق، اختلال ایجاد کنند!

این‌مسئول ادامه داد؛ صندوق حمایت از توسعه صنعت چای و سازمان چای کشور تلاش می کنند تا مشکلات این حاشیه سازان بی منطق را به طور منطقی و قانونی حتی با کمک کشاورزان هم که شده برطرف کنند اما لازم است که اعلام کنم صندوق، روال عادی خود را به بهترین شکل ممکن طی می کند و سودهای حاصل از فعالیت نیز عینا به حساب باغدار و کارخانه دار واریز می شود.

رییس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور گفت: سرمایه اولیه صندوق در ابتدای کار ۸ و نیم‌میلیارد تومان بود و وام جاری آن نیز که ۶۵۰ هزارتومان بود به حساب باغدار واریز میشد اما امروز با حدود ۱۰۰ میلیارد سرمایه، وام جاری به کشاورز به چهار میلیون تومان افزایش یافته است. البته اعتقاد داریم که همین مبلغ نیز باید افزایش یابد و هنوز به عنوان متولیان امر، از سود پرداختی فعلی، راضی نیستیم.

طاهرزاده ادامه داد: تنها زمانی راضی می شویم که بر اساس هزینه های موجود در بخش چایکاری، وام زراعی جاری ۱۰ میلیونی به کشاورزان پرداخت شود که البته با افزایش سرمایه، به این نقطه هم خواهیم رسید.

وی گفت: با وجود تلاش های فراوان مسئولان در سازمان چای و صندوق چای کشور، اما هنوز برخی کارشکنی ها وجود دارد و بسیار متاسفم که بسیاری از کارخانه دارانی که از سهامداران صندوق نیز هستند درصدد هستند مبلغ بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی به بخش چای را حذف کنند.

رییس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور بر لزوم‌ برخورد قانونی با رفتارهای غیر منطقی با اینگونه افراد تاکید و خاطر نشان کرد: چایکاران فریب شانتاژبازی های سودجویان را نخورند.

در این جلسه همچنین رییس سازمان چای کشور نیز، با بیان اینکه سودجویان و مخالفان فعلی عرصه چای، همگی از صاحبان صنعت هستند اظهار کرد: منافع برخی ها در روند توسعه به شکلی نامتعارف و عمدتا از طریق حاشیه سازی ها تعریف و تامین می شود اما مسئولان باید به همه آنان به یک چشم نگاه کنند و هرگونه بی قانونی و حاشیه سازی این افراد را قانونمند مدیریت کنند.
حبیب جهانساز با تاکید بر اینکه باید جلوی سو استفاده ی این سنگ اندازان گرفته شود خاطر نشان کرد: باید ضمن تکریم تولیدکنندگان و سهامداران مخالف، برخوردی قاطع با آنان اعمال کرد تا متوجه شوند کسی که در چرخه تولید و عرضه هیچگونه جایگاهی ندارد، نمی تواند برای تولید کنندگان واقعی تصمیم گیری کند.

وی گفت: تنها برخورد قانونی و عدالت محور است که موجب می شود هرکسی فقط در راستای فعالیت خودش ایده پردازی کند.
انتهای پیام/