http://ختم کلام؛در این نشست سید محمد صادق عابدینی مدیرکانون فرهنگی باب الحوائج(ع) به نمایندگی از قرارگاه فرهنگی شهدای چالکیاسر و اهالی چالکیاسر، موانع و مشکلات موجود در منطقه را تشریح کرد.

سید محمد صادق عابدینی مواردی مانند موزائیک کاری دوطرف کمربندی واقع درخیابان آزادی و نصب وسایل ورزشی بسمت کانال هوایی، لایروبی، اگو سازی و نبود آسفالت مناسب ازجمله کوچه شهید امامی ها و پشت مسجد جمعه، نصب تابلو مسیر یاب، نامگذاری کوچه ها، اصلاح ومرمت سرعت گیرها، اشاره کرد.

وی همچنین درخصوص سد معبر بعضی از کاسبان و تردد سخت شهروندان در ورودی پارک آزادی واقع در ابندای جاده چمخاله و دور میدان نماز  واقع در مرکز شهر را نیز عنوان کرود و از سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر خواستار رسیدگی شد.
گفتنی است در ادامه رییس شورای شهر لنگرود و سرپرست شهرداری لنگرود به موارد مطروحه پاسخ دادند.