رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود د دیدار با قهرمان لنگرودی با بیان اینکه این شهر در همه زمینه ها سرآمد و دارای ظرفیت های بسیاری است، اظهار کرد: کمیل نیک نژاد در سن نوجوانی فعل خواستن را صرف کرد و علی رغم همه کمبودها موفق به کسب مقام در عرصه های جهانی شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن فداکاربا بیان اینکه یک قهرمان در ادامه مراحل رشد باید منش پهلوانی را هم بیاموزد و داشته باشد، گفت: شورای شهر در کنار پیگیری و انجام کارهای عمرانی به امور فرهنگی و ورزشی نیز توجه دارد و در مسیر رشد ورزش و کارکردهای فرهنگی تمام تلاش خود را خواهد کرد.

مصطفی طالبی سرپرست شهرداری لنگرود نیز در این دیدار با تبریک کسب عنوان قهرمانی جهان توسط نوجوان لنگرود اظهار کرد: این نوجوان در اولین آوردگاه جهانی موفق به کسب عنوان بزرگی شده و انتظارها از وی برای کسب عناوین در ادامه راهش بیشتر شده و باید تلاش خود را روز افزون کند و مسوولین نیز باید در این مسیر از ورزشکاران حمایت کنند.