محمد پاپی نژاد رییس شورای شهر بروجرد پاپی نژاد در پی شکایت  فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و رحیم جافری شهردار پیشین این شهر، به اتهام توهین و نشر اکاذیب در دادگاه مجرم شناخته و به شش ماه حبس و ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود که عصر امروز با حضور در زندان خرم آباد، خود را برای اجرای مدت زمان حبس معرفی کرد.

ساعتی پس از معرفی پاپی نژاد به زندان خرم آباد، تعدادی از اهالی شهرستان بروجرد با حضور در یک مسجد با شیوه ای جدید اعلام کردند که کفن پوشیده اند و خواستار آزادی رییس زندانی شورای شهر شدند.

ماجرا به نطقی از سوی این عضو شورای شهر بروجرد می گردد که طی آن الفاظی را خطاب به نماینده این شهر به کار برده است.