اولین و مهمترین گام دولت ایجاد ثبات اقتصادی است | بودجه سال آینده براساس تحریم بسته شده · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

معاون‌رییس جمهور در لنگرود؛

اولین و مهمترین گام دولت ایجاد ثبات اقتصادی است | بودجه سال آینده براساس تحریم بسته شده

اولین و مهمترین گام دولت ایجاد ثبات اقتصادی است | بودجه سال آینده براساس تحریم بسته شده

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه ریشه تورم در جای دیگر است، تصریح کرد: برنامه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در چند محور دنبال میشود. که نخستین قدم “ثبات اقتصادی” است که باید جلوی نوسانات گرفته و منابع و مصارف درست بسته شود.

میرکاظمی افزود: علیرغم همه ظرفیت ها نباید افراد بیکار داشته باشیم و سطح اقتصادی اینگونه باشد؛ همه باید در انجام وظایف خود به گونه ای عمل کنیم تا این وضعیت را تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: جوانان تحصیلکرده و انقلابی زیادی داریم باید از وجود این جوانان بهره برد و با تدبیر و برنامه ریزی از این فرصتها استفاده کرد.

میرکاظمی اذعان داشت: امروز مشکل کمبود آب مشکل کل کشور است که شامل گیلان و مازندران هم می شود و برای رفع آن هم راهکارهایی باید اندیشیده شود.

رییس برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: از مهمترین مشکلات اساسی فراهم نبودن بستر و بی اعتمادی مردم به آورده های اقتصادی است.

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه ریشه تورم در جای دیگر است  تصریح کرد:  برنامه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در چند محور دنبال می شود که نخستین قدم “ثبات اقتصادی” است که باید جلوی نوسانات گرفته و منابع و مصارف درست بسته شود.

وی ادامه داد: بخش دیگر از این محور، محدودیت ارز و مصرف بالاست تا از بی انضباطی بانک ها که ریشه در رفتارهای دولتی دارد جلوگیری شود و در این خصوص با مطرح کردن آن در جلسه شورای پول و اعتبار انشالله تا یک سال آینده به نقدینگی مطلوب خواهیم رسید.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه این مباحث به جدیت باید دنبال شود گفت:  همه ما به جلب اعتماد مردم و آوردن نقدینگی و سرمایه گذاری سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال مسئول هستیم.

وی خاطر نشان کرد: از نکات مهم دیگر، بحث سرمایه گذاری است که طبق تصمیمات متخذه برای اولین بار صندوق پیشرفت عدالت با دو هزار میلیارد تومان اجرایی شود و در ادامه گردش مالی این صندوق به نحو مطلوب صورت گیرد تا هیچ کارخانه ای لنگ نقدینگی نباشد که یقینا با حمایت دولت حتما این مهم صورت خواهد گرفت.

میرکاظمی در ادامه گفت: تلاش دولت در اولویت بندی امور و آمایش سرزمینی است