http://اختصاصی ختم کلام؛ جلسه شورای اداری شهرستان های رشت و خمام با حضور احمد وحیدی وزیر کشور در سالن بانک ملی رشت برگزار شد.