به گزارش ختم کلام ؛ رئیس سازمان صمت گیلان در نشست فعالان اقتصادی گیلان که با حضور دکتر فاطمی وزیر صمت برگزار شد ، اظهار داشت : فعالان اقتصادی ، سرمایه های انسانی و نخبگان جامعه محسوب می شوند و گیلان را در مسیر توسعه شتابان به سمت تولید و اشتغال سوق می دهند.

فرهاددلق پوش با بیان اینکه استان گیلان از ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی در زمینه تولید و اشتغال دارد ، افزود : بهره مندی از حمل ونقل ترکیبی دریایی ، ریلی، زمینی و هوایی موقعیتی ویژه برای رونق اقتصاد و تجارت و توسعه پایدار گیلان فراهم آورده است.

رئیس سازمان صمت گیلان یاد آور شد : ظرفیت های موجود در گیلان خاصه ارتباطات بندری و قرارگرفتن در حاشیه خزر و استقرار منطقه آزاد انزلی در مجاورت کشورهای حاشیه دریای خزر به مثابه دروازه ای گشوده به سوی بازارهای آسیای میانه و اروپا و فرصتی برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار این استان است.

رئیس سازمان صمت معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه برخی مشکلات صنعت خود تحمیلی است اظهار داشت : امیدواریم با حضور دکتر فاطمی وزیر صمت به گیلان و بازدیدهایی که از برخی صنایع گیلان به عمل آوردند ، شاهد تغییراتی در بحث بازرسی ، قیمت گذاری ، و احدهای تولیدی استان باشیم .