ختم کلام؛
سید امیر حسین علوی در بازدید از معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت بر لزوم اولویت بندی پروژه های عمرانی تاکید کرد.

شهردار رشت انجام برنامه ریزیهای دقیق و مدون در اجرای پروژه های عمرانی را در راستای ارتقا سطح توان عملیاتی معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و اذعان نمود: در اسرع وقت با تعیین نمایندگانی از معاونت حمل و نقل و سازمان عمران نسبت به شناسایی و احصا معابر فاقد آسفالت و اولویت دار مناطق و همچنین تعیین میزان تناژ و مساحت آسفالت مورد نیاز در خیابانهایی که با مشکل آسفالت مواجه هستند، طی ۱۰ روز اقدام عاجل صورت و با اولویت بندی مناسب در ۳ فاز در برنامه ها و دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.

وی با تاکید بر تسریع در روند بازآفرینی، احیا و مرمت ساختمانهای تاریخی ساعت، سازمان فرهنگی و ساختمان میرزا خلیل رفیع، بیان داشت: تهیه لیستی از پروژه های در دست اقدام، تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام و کاهش هزینه ها و سرعت بخشی به اجرای پروژه ها می بایست مورد اهتمام و پیگیری این معاونت قرار گیرد.