ختم کلام؛
علوی شهردار رشت در این جلسه با تاکید بر اهمیت برند شهر خلاق خوراک برای مرکز استان گیلان، اظهار داشت: اگرچه ممکن است قرارداد راه اندازی گذر خوراک به لحاظ ریالی آنچنان بزرگ و قابل توجه نباشد اما با توجه به اهمیت و نقش این برند در توسعه شهر رشت، تلاش خواهیم نمود در بازه زمانی کوتاه این پروژه به بهره برداری برسد.

شهردار رشت ساماندهی مشاغل پرترافیک را یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری خواند و اذعان داشت: وجود مشاغل پرترافیک و کمبود پارکینگ از دغدغه های مدیریت شهری است و بی شک در خصوص خیابان خوراک نیز با تردد پرحجم خودروها مواجه خواهیم بود. از این رو سرمایه گذار می بایست، علاوه بر جانمایی سازه موقت و لحاظ سایر موارد فنی پروژه، تعریف و جانمایی پارکینگ را هم مدنظر داشته باشد.

وی با قدردانی از همراهی مدیرعامل سازمان آب منطقه ای در راستای تملک زمینهای حاشیه رودخانه جهت اجرای پروژه فوق، تصریح کرد: خوشبختانه تعاملات و همکاری های خوبی با مدیرعامل این سازمان در خصوص آزادسازی املاک رودخانه صورت گرفت.

سید امیر حسین علوی با تاکید بر اینکه شهرداری رشت در حوزه سرمایه گذاری برنامه های جدی دارد، گفت: اگر سرمایه گذار، پروژه گذر خوراک را با کیفیت مناسب به مرحله اجرا برساند، شاهد توسعه خیابان جوان در اطراف پل هم خواهیم بود.

شهردار رشت با اشاره به فعال سازی ظرفیت های سرمایه گذاری در مناطق پنجگانه تصریح کرد: در سه ماه پایانی سال مدیریت شهری باید پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام و پروژه های در مرحله انعقاد را به مرحله نهایی برساند و همچنین هر یک از مدیران مناطق نیز تا پایان سال یک پروژه سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار دهند.

گفتنی است که در پایان این جلسه قرارداد گذر خوراک با امضای سید امیر حسین علوی شهردار رشت و سرمایه گذار پروژه منعقد شد.