ختم کلام؛
مهندس ابوالقاسم مهندس یوسفی نژاد ناظر گمرکات گیلان با مهندس علی اوسط اکبری مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون توسعه همکاری های دو جانبه به تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار دو طرف در خصوص سازوکارهای همکاری دو نهاد در مسیر تسهیل و گسترش خدمات رسانی به فعالین اقتصادی و حوزه بندری منطقه آزاد انزلی گفتگو کرده و بر لزوم افزایش هم افزایی در نیل به این اهداف تأکید کردند.

تشکیل کارگروه تخصصی  به منظور بررسی ارائه خدمات گمرکی به خارج از محدوده فنس کشی گمرکی در منطقه آزاد انزلی؛ افزایش زمان ارائه خدمات گمرکی و ایجاد گمرک تخصصی؛ توسعه زیرساخت های ارائه خدمات گمرکی با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور رشد تجارت فرامزی از طریق بندر کاسپین؛ افزایش ظرفیت های موجود خدماتی که از سوی گمرک ارائه می شود؛ تدوین شیوه نامه های مناسب جهت ممانعت از رسوب کالا و در نهایت ارتقای جایگاه گمرک این منطقه از مهمترین محورهای گفتگو و توافق مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و ناظر گمرکات استان گیلان بود.

گفتنی است در این نشست تخصصی مهندس امین افقی عضو هیأت مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر، مهندس سید مهدی نقوی عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت مهندس وحید طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری به همراه جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و همچنین معاونین گمرکات گیلان نیز حضور داشته و به ارائه راهکارهای پیشنهادی در حوزه های تخصصی خود پرداختند.