ختم کلام؛
اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی کشور طی سفری به منطقه آزاد انزلی ضمن دیدار با مدیرعامل سازمان از زیرساختهای منطقه و چند واحد صنعتی بازدید نمودند.

اعضای کمیسیون که متشکل از نماینده دفتر واردات و صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، نماینده بانک مرکزی، نماینده جهاد کشاورزی، نماینده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و نمایندگان مناطق آزاد در سفر کاری خود به منطقه آزاد انزلی با مهندس اکبری مقدم رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان دیدار کرده و پیرامون تسهیل گری در بخش ارائه معافیت ها و مزیت های قانونی به تولیدکنندگان و همچنین کاهش بروکراسی اداری تبادل نظر کردند.

در ادامه اعضای این کمیسیون از چند واحد تولیدی و صادراتی منطقه آزاد انزلی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین می‌کنند بازدید و به منظور رفع موانع و مشکلات با مدیران این واحدهای تولیدی گفتگو کردند.

گفتنی است این کمیسیون یکی از مهمترین مراجع تصمیم گیرنده در خصوص مزیت های تولید در مناطق آزاد و تعیین درصد مجاز واردات و صادرات تولیدات به سرزمین اصلی و خارج کشور برای واحدهای تولیدی است که بخشی از مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین می نمایند.

بررسی مسائلی همچون قاعده ۲ الف گمرکی،ثبت سفارش،تأمین ارز،نحوه دریافت قبض انبار مواد اولیه و گواهی تولید الکترونیک از هم مشکلاتی مطرح شده از سوی تولید کنندگان بود که طی این دور روز مورد رسیدگی قرار گرفت.