ختم کلام؛
در جریان بررسی روند اجرایی پروژه ممیزی املاک توسط شهردار رشت، مدیر این پروژه و سرمایه‌ گذار در خصوص پیشرفت و مشکلات پیش رو گزارش مبسوطی را ارائه نمودند و در ادامه هم پیشنهادات لازم برای رفع موانع کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

سید امیر حسین علوی شهردار رشت پس از استماع گزارشات و پیشنهادات، دستورات لازم برای اجرای هر چه سریعتر پروژه ممیزی املاک را صادر نمود. از طرفی با توجه به اهمیت پروژه‌ مذکور در ابعاد مختلف، مقرر گردید، همکاریهای لازم و بی وقفه‌ای از سوی معاونین، مدیران مناطق و سایر روسای مربوطه در جهت تحقق پروژه مذکور صورت پذیرد.