سرهنگ احمد امیری درجلسه تقدیر از پایگاه نمونه ادارات شهرستان لنگرود گفت؛  فعالیت چشمگیر و گسترده پایگاه مقاومت شهید چمران شهرداری در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی ستودنی است.

وی افزود: این‌پایگاه، الگویی مناسب برای سایر مجموعه های همطراز است. / ختم کلام