ختم کلام:

مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان گفت: از ابتدای دی ماه هیچ نسخه کاغذی پذیرش نمی‌شود وتجویز نسخ کاغذی در مراکز درمانی استان غیر قانونی و تخلف بوده و در حکم تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شودوی تاکید کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده و با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم در استان گیلان ، از ابتدای دی ماه صد در صد نسخه ها الکترونیکی می شود وهیچ نسخه دستی پذیرش نمی‌شود.

جمشید محمدی ، درباره روند استفاده از سامانه الکترونیکی سازمان بیمه سلامت گفت: بیمار با ارائه کد ملی در سامانه از نظر نوع و اعتبار بیمه استحقاق سنجی و پذیرش می‌شود و پس از ورود به مطب و معاینه توسط پزشک ، برای او دارو و سایر خدمات آزمایشگاهی و تصویربردرای بصورت الکترونیکی تجویز می‌شود و در پایان یک کد رهگیری به بیمار داده می‌شود تا به ارائه آن کد به داروخانه و مراکز پاراکلینیک ، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. همچنین این امکان فراهم شده است تا بیمه شده برخی از اقلام دارویی را از یک داروخانه و مابقی را با ارائه همان کد رهگیری از سایر داروخانه ها دریافت نماید و نیازی به مراجعه مجدد به پزشک و بازنویسی نسخه نداشته باشد.

ایشان اضافه کرد: نسخه های الکترونیکی دارای مزیت های فراوانی همچون شفافیت اطلاعات، انضباط مالی و برنامه ریزی و مدیریت منابع وایجاد پرونده الکترونیک سلامت ، جلوگیری از نسخه پیچی اشتباه به علت بدخطی پزشک، سرعت بخشیدن در پرداخت مطالبات موسسات ،جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ناشی از میزان بالای صدور دفترچه و صرفه جویی در هزینه و اتلاف وقت بیمه شده جهت تعویض و تمدید دفترچه ، از مزایای تجویز نسخه الکترونیکی است.وی درپایان یاد آور شد از جمعیت دو میلیون پانصد هزارنفر استان گیلان یک میلیون ۲۶۳هزار و۵۴۶ نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند.