مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان؛ اجرای طرح های عمرانی به مشارکت و همیاری مردم و مسئولین نیازدارد · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان؛ اجرای طرح های عمرانی به مشارکت و همیاری مردم و مسئولین نیازدارد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان؛ اجرای طرح های عمرانی به مشارکت و همیاری مردم و مسئولین نیازدارد

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت:باتوجه به تعداد بالای روستاهای این شهرستان ها، در اجرای طرح های عمرانی به مشارکت و همیاری مردم و مسولین نیاز بیشتری داریم.

 

 

به گزارشختم کلام، به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان دیدار کرد و  راهکارهای (توسعه عمرانی) مورد بررسی قرار دادند.

مهندس دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان گزارشی از عملکرد و برنامه های در دست اجرا بنیاد مسکن در سطح شهرستان های رشت و خمام را ارائه نمود و افزود: باتوجه به تعداد بالای روستاهای این شهرستان ها، در اجرای طرح های عمرانی به مشارکت و همیاری مردم و مسولین نیاز بیشتری داریم.

وی اضافه کرد: حمایتهای مسئولین علی الخصوص نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی در جهت تخصیص بموقع اعتبارات جهت پیشبرد برنامه ها از انتظارات دستگاهای اجرایی و این نهاد می باشد.

براساس این گزارش،کوچکی نژاد در این دیدار ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن گفت: هم اکنون شاهد تحولات بسیارخوبی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به خصوص در حوزه های عمرانی، تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها هستیم.

گفتنی است بررسی وضعیت اجرای پروژه های عمرانی در روستاها و میزان اعتبارهای لازم در اینخصوص و همچنین تعامل و همکاری بیشتر سایر دستگاه های اجرایی با این نهاد از دیگر موارد مطرح شده در این دیداربود.