آغاز اجرای رتبه‌بندی از ابتدای سال ۱۴۰۱ | حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون تومان · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

دولت و‌مجلس زیر حرف خود زدند؛

آغاز اجرای رتبه‌بندی از ابتدای سال ۱۴۰۱ | حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون تومان

طبق لایحه رتبه‌بندی، معلمان کمتر از ۸ میلیون تومان دریافت نخواهند کرد و عملیات اجرای رتبه‌بندی از ابتدای سال ۱۴۰۱ خواهد بود

وی افزود: در لایحه دولت آمده بود که معلمان برای ورود به رتبه‌بندی باید دو سال توقف داشته باشند اما کمیسیون اعلام کرد از ابتدای خدمت وارد رتبه‌بندی می‌شوند و فاصله هر رتبه را از ۶ سال به ۵ سال کاهش دادیم همچنین برای رتبه‌های ۱ تا ۵ اسامی آموزشیار تا استاد معلم را انتخاب کردیم.

امضاکنید:کارزار درخواست لغو امتحانات حضوری نوبت اول مدارس

امضاکنید:کارزار درخواست لغو امتحانات حضوری نوبت اول مدارس

مشاهده

تبلیغ

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هدف از رتبه‌بندی ارتقای کیفیت آموزش و حفظ منزلت معلمان است، در لایحه رتبه‌بندی آمده بود در طول ۳ سال و هر سال، یک سوم معلمان به تدریج مشمول رتبه‌بندی می‌شوند، برای سال اول ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته بودند اما معلمان گفتند این رقم اندک است.

منادی ادامه داد: برای آن که معلمان در هر رتبه معادل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را دریافت کنند بودجه زیادی نیاز بود، دولت قبل نامه نوشت که ۲۰ هزار میلیارد تومان در بند و تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۰ برای رتبه‌بندی وجود دارد که ۱۵ شریک دارد و صرفاً برای رتبه‌بندی نیست بنابراین تعدیلی در تغییرات انجام دادیم.

وی مطرح کرد: طبق لایحه رتبه‌بندی و با تغییرات اعمال شده هر معلم کمتر از ۸۰ درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران دریافت نخواهد کرد، هم‌اکنون مربی پایه یک دانشگاه تهران ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند بنابراین هیچ معلمی کمتر از ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان دریافت نخواهد کرد.

همچنین حسین عرب اسدی؛ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: قوانینی از جنس رتبه‌بندی باید به تایید شورای نگهبان برسد و پس از آن آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شود.

وی افزود: با توجه به حساسیت آیین‌نامه و گستره قابل توجه، باید دقیق تدوین شود تا امکان اجرای آن توسط مجریان امر در بدنه آموزش و پرورش فراهم شود و تیم‌های ارزیاب برای اعمال معیارها تشکیل شود، از زمانی که ارزیابی اعمال شود عملیات اجرای حکم و صدور احکام صادر خواهد شد.

اسدی گفت: با توجه به زمان در اختیار تا یک یا دو ماه آینده آیین‌نامه تدوین می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ عملیات اجرای رتبه‌بندی را اعمال می‌کنیم