وزیر کشور؛ در اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است| غربی‌ها در دریای غفلت در حال غرق شدن هستند · ختم کلام | ختم کلام
تبلیغات

وزیر کشور؛ در اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است| غربی‌ها در دریای غفلت در حال غرق شدن هستند

وزیر کشور؛ در اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است| غربی‌ها در دریای غفلت در حال غرق شدن هستند

وزیر کشور در نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور اظهار داشت: بانوان نقش نظارت، پایش و بسیج کردن ظرفیت در استانها را بر عهده بگیرند.

در این نشست وزیر کشور با اشاره به اینکه نقش بانوان از نقش مردان مهمتر است و این شعار نیست و یک واقعیت است، گفت: اینکه غربی‌ها با معیارهای خودشان به ما بگویند زن مهم است هیچ نیازی نداریم که از فکر ناقص، ضعیف و مادی غرب بهره بگیریم و نشان دهیم که زن جایگاه مهمی دارد. افکار فمینیستی به جز تحقیر و تضعیف موقعیت زن آثار دیگری ندارد، بلکه باید به دنبال ارتقاء بالاتری باشیم و با مکتب‌های فکری که امروز در رابطه با زن وجود دارد کاملاً حساب‌مان را جدا کنیم و بدانیم که خودمان در این رابطه همه چیز داریم.

وحیدی تاکید کرد: ما باید فرصت‌ها و تهدیدها را در حوزه زنان بشناسیم اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و اگر موفق هم بشود باز هم از ناحیه بانوان خواهد بود.

شناخت فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه زنان بسیار مهم است و کارکرد دشمن بر فکر، اندیشه، روان، اخلاق و عملکرد بانوان خیلی مهم است.

وزیر کشور خطاب به مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور بیان داشت: به جهت مسئولیتی که داریم و به دلیل اینکه در جایگاه حاکمیتی هستیم هیچ کاری مهمتر از پرداختن به موضوع زنان و خانواده در جامعه اسلامی نیست. در جایگاهی که هستید مجموعه استانداری باید در خدمت شما باشد و شما باید جهت کار را نشان دهید.

وی تاکید کرد: شبکه‌های هم اندیشی به طور ویژه تشکیل شود، کار فرهنگی لازم است اما کافی نیست ترکیبی از کار سخت و نرم، اجبار و اختیار و الزام و تمایل باید کنار هم باشند.

وی به زنان بد سرپرست و بی‌سرپرست اشاره کرد و گفت: هر چند که آن‌ها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند اما شما هم باید بدانید که آن‌ها در چه وضعی هستند و در چه شرایطی به سر می‌برند.

وزیر کشور اظهار داشت: باید یک شبکه‌سازی خوب و مطمئن از بانوان هم فکر تشکیل دهید، سیستم را فعال کنید. مسئولیت بزرگی بر عهده شما است، شما یک نقش نظارت، پایش و بسیج کردن ظرفیت در استانها را بر عهده دارید.

وحیدی در پایان خطاب به مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور اظهار داشت: غربی‌ها در دریایی از غفلت در حال غرق شدن هستند ما یک مانیفست و منشور بسیار قوی درخصوص بانوان داریم و شما باید در استان‌ها پیگیر تحقق این منشور جمهوری اسلامی باشید و ظرفیت‌های وزارت کشور کاملاً پشتیبان شما در تحقق این مسیر است.