ختم کلام؛

امیرحسین ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل و افتخارآفرین گیلانی توانست جایزه دانشجوی برتر دانشگاه گیلان را در مقطع کارشناسی ارشد در شانزدهم آذر ۱۴۰۰ دریافت کند.

این دانشگاه در حال حاضر با ۱۰ دانشکده و یک واحد پردیس و دو پژوهشکده (حوضه آبی دریای خزر و گیلان شناسی) با حدود ۱۸۰۰۰ هزار دانشجو و به عنوان بزرگترین مراکز آموزش عالی در منطقه شمال کشور مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی است در ۵۴۴ رشته – گرایش در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری می‌باشد.

امیرحسین ابراهیمی پیش از این دبیرکل اتحادیه انجمن‌های علمی علوم سیاسی کشور و عضو شورای سیاستگذاری اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی وزارت علوم و دبیری انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه گیلان و عضویت انجمن ایرانی روابط بین الملل را در کارنامه خود دارد.