ختم کلام؛

در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با مدیرکل منابع طبیعی وآبخیز داری این استان ضمن تقدیر از تعاملات سازنده اداره کل منابع طبیعی استان، اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن روستایی و ماده ۴۴ ایین نامه اجرایی را ضروری خواند و بر لزوم همکاری بین دو دستگاه برای تسریع در امور و اجرای طرح های هادی تاکید کرد.

حامد دائمی گفت: تاکنون این نهاد با همکاری منابع طبیعی در زمینه عمران و آبادانی روستاها، واگذاری زمین وانتقال اسناد آنها همکاری خوب وتنگاتنگی داشته است، لذا پیشنهاد داد دراین راستا موارد و موانع در هر دو سازمان شناسایی شوند تا در اسرع وقت بعد از بررسی، موانع مرتفع شود.

این گزارش حاکی است:مهندس اختری نیز با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن استان می توان گام های موثری برای توسعه روستاها و پیشبرد اهداف برداشته شود، اظهار کرد: با همکاری و تعامل میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و اداره کل منابع طبیعی، بسیاری از مشکلات مردم به ویژه روستائیان حل می شود.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیز داری استان با اشاره به تعامل خوب با بنیاد مسکن درامر تأمین نیازهای این بنیاد برای خانه دارکردن افراد محروم درروستاهاگفت: تأمین نیازهای بنیاد مسکن استان درقالب ماده ۴ قانون ساماندهی مسکن صورت می گیرد که دراین رابطه عملکرد خوبی توسط اداره کل منابع طبیعی تاکنون صورت گرفته است.