به گزارش ختم کلام، الیاس عبداله پور سرپرست شهرداری املش صبح روز سه شنبه هم زمان با بارش شدید باران، از نقاط حادثه خیز و معابری که دچار آبگرفتگی شدند بازدیدکرد و نسبت به رفع مشکلات موجود ‌چاره اندیشی و اقدام کرد.