با توجه به دعوت استاندار گیلان از اعضای شورای اسلامی استان،
جهت برگزاری اولین جلسه انتخاب هیئت رئیسه این شورا با دخالت غیر قانونی یکی از فرمانداران شرق گیلان به حد نصاب نرسید و رسمیت نیافت.
شنیده ها حاکی از آن است که در ساعت برگزاری جلسه در محل استانداری برخی از اعضا در دفتر این فرماندار حضور پیدا کرده و حتی با پیگیری وی قصد جلوگیری از حضور برخی دیگر اعضای شورای استان در دستور کار قرار گرفته بود.
در نهایت با توجه به عدم معرفی نماینده شورای شهرستان لاهیجان و غیبت شش نفر از نمایندگان شهرستانهای شفت، فومن، صومعه سرا، ماسال، استارا و املش جلسه به حد نصاب قانونی نرسید و لغو شد.

گفتنیست که این فرماندار در سمت های قبلی خود نیز رفتارهای دور از شأن و جایگاه خود کم نداشته است،  از جمله کتک زدن یک دانش آموز! / ختم کلام