ختم کلام؛

صبح یکشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۰ شهردار رشت به همراه علی مقصودی مدیر منطقه پنج شهرداری رشت با حضور در مسکن مهر ، ضمن بازدید از پروژه آسفالت معابر و روشنایی این مجتمع مسکونی در جریان روند اجرای این پروژه و آخرین اقدامات اجرا شده قرار گرفت.