رییس آتش نشانی کومله در گفتگو با ختم کلام، پیرامون نجات سگی که در چاه گرفتار شده بود اظهار کرد:
پس از باخبر شدن از این موضوع، بلافاصله تیم کشیک آتش نشانی به محل اعزام و با صحنه سگ گرفتار در چاه مواجه شدند.
تقی کهنسال گفت: پیش از این، اهالی منطقه گمان می کردند که صدای زوزه های سگ ناشی از درد زایمان است اما با تعقیب صدا متوجه شدیم که سگ در چاه گرفتا شده است و با زوزه کشیدن، طلب کمک می کند.
وی با بیان اینکه با بکارگیری تمهیدات لازم، سگ از چاه بیرون کشیده شد افزود؛  این حیوان بلافاصله پس از نجات یافتن به آغوشم پرید و با نوازش سرو صورت‌من، بطور وصف ناپذیری ابراز قدردانی کرد.

سرپرست آتش نشانی کومله گفت؛ التماس های حیوان محبوس، برای نجات و تشکرش بابت نجات، توصیف شدنی نیست.

این مسئول ادامه داد: در نهایت تیم آتش نشانی کومله، با التیام زخم ها و پذیرایی، رمق از دست رفته وی را به او بازگرداندند.

کهنسال ضمن قدردانی از افرادی که برای نجات سگ رفتار، احساس مسئولیت کردند بر لزوم مهربانی با حیوانات تاکید کرد.