به گزارش ختم کلام و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی مدیریت غذا و دارو این سازمان از امحا ۲۶/۳ تن انواع فرآورده های غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف انسانی در منطقه آزاد انزلی خبر داد.

مهدی کوچکی با اشاره به انجام بازرسی های مستمر از مراکز خدماتی و فروشگاهی سطح منطقه آزاد انزلی بیان کرد : ارزش این میزان مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بیش از ۱۴ میلیارد ریال بوده که در پی بازرسی های مستمر کارشناسان مدیریت غذا و دارو و در راستای حفظ سلامت ساکنین و گردشگران و جلوگیری از خرید، فروش، توزیع و مصرف کالاهای غیرقابل مصرف، تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز جمع آوری و پس از اخذ مجوز از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب امحاء گردید.

وی در ادامه سهم اقلام اظهار شده توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و سایر فعالین این حوزه را چشمگیر و نقش آنان در حذف اقلام نامنطبق، تاریخ مصرف گذشته و نا سالم از چرخه مصرف را قابل توجه برشمرد و از مشارکت موثر آنان در حفظ سلامت ساکنین منطقه و گردشگران خبر داد.

گفتنی است از زمان شکل گیری مدیریت غذا و دارو این نهمین نوبت از امحاء اقلام سلامت محور غیر قابل مصرف در منطقه آزاد انزلی است که با مشارکت متولیان امر انجام شد.