در ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که عصر امروز شنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، با استعفای سید محمد احمدی موافقت شد.

در این جلسه با ۷ رای موافق علی بهارمست که معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت را بر عهده داشت، برای سومین بار به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

 

گفتنیست، سید محمد احمدی به مدت ۱۰ ماه مسند شهرداری رشت را بر عهده داشت که در جلسه عصر امروز شورا با ۷ رای استعفای ایشان مورد موافقت اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت./ ختم کلام