بمناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی,با حضور فرماندار شهرستان ,سرپرست شهرداری, اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین ادارات از پرسنل آتش نشانی شهرداری املش با اهداء لوح تقدیر و کادو تجلیل بعمل آمد.